EACL: Europæiske Antikapitalistiske Venstrefløj

Forklaring til EACL: Europæiske Antikapitalistiske Venstrefløj

Den europæiske antikapitalistiske venstrefløj (EACL) er et uformelt netværk for venstreorienterede og anti-kapitalistiske partier i Europa. EACL mødtes for første gang i Lissabon i marts 2000, med repræsentation fra det skotske socialistparti, den portugisiske Venstre Bloc, Dansk Enhedslisten, den franske LCR, og den tyrkiske ODP. Siden sin første møde EACL mødes hvert halve år. Den EACL deltog i Europa mod nøjsomhed konference i 2011 og 2012.

Ideologi

Parter, der deltager i EACL er forenet i opposition til nyliberalismen og kapitalisme. Kriterierne for deltagelse i sine konferencer er:

En klar fundament i anti-kapitalisme, med det mål at opnå socialisme.

Anerkendelse af pluralistiske karakter venstre, uden krav om et monopol for deres egen organisation eller synspunkt.

Udøvelse af fælles handling af den venstre i generelle koalitioner.

En vis grad af repræsentation (i lokale, regionale eller nationale lovgivere) og forankring i sociale bevægelser.

Trods den sidste kriterium, mange organisationer er involveret i EACL, med undtagelse af de stiftende parter, er temmelig marginale grupper, der udøver stærke aktiviteter i sociale bevægelser, men har ringe eller ingen repræsentation en valg- niveau. Den EACL betyder imidlertid understrege, at der er behov udføre en stor del af udenomsparlamentariske aktivisme.